Siatki godzin dla zawodów od 01.09.2017 r.

foto1
Zapraszamy do Zespołu Placówek Oświatowych w Olkuszu
foto1
Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego
foto1
Nowoczesne pracownie szkoleniowe
foto1
Bursa Szkolna
foto1
Sale konferencyjne

Ramowe plany nauczania na turnusach teoretycznego dokształcania zawodowego w ODiDZ-OLkusz

dla Trzyletniej Branżowej Szkoły I Stopnia

 na  rok szkolny 2017/2018

BLACHARZ SAMOCHODOWY        
Nr programu:  721306/ODiDZ-OL/2017        
Lp. Przedmioty zawodowe obowiązujące na turnusach dokształcania zawodowego I stopień II stopień III stopień

Liczba godzin

w cyklu kształcenia

4 tyg. 4 tyg. 4 tyg.
1 Bezpieczeństwo i higiena pracy 16 0 0 16
2 Kompetencje personalne i społeczne 0 16 0 16
3 Podstawy konstrukcji maszyn 68 0 0 68
4 Podstawy technik wytwarzania w blacharstwie 52 28 0 80
5 Technologia napraw nadwozi samochodowych 0 92 104 196
6 Działalność gospodarcza 0 0 16 16
7 Język obcy zawodowy 0 0 16 16
 Łączna liczba godzin 136 136 136 408
MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH    
Nr programu:  723103/ODiDZ-OL/2017        
Lp. Przedmioty zawodowe obowiązujące     na turnusach dokształcania teoretycznego

I

stopień

II stopień III stopień

Liczba godzin

 w cyklu kształcenia

4 tyg. 4 tyg. 4 tyg.
1 Bezpieczeństwo i higiena pracy 16 0 0 16
2 Kompetencje personalne i społeczne 0 16 0 16
3 Podstawy konstrukcji maszyn 36 12 0 48
4 Przepisy ruchu drogowego 0 28 0 28
5 Diagnostyka i naprawa pojazdów samochodowych 0 28 56 84
6 Rysunek techniczny 20 0 0 20
7 Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów 0 32 28 60
8 Budowa pojazdów samochodowych 64 20 20 104
9 Działalność gospodarcza 0 0 16 16
10 Język obcy zawodowy 0 0 16 16
 Łączna liczba godzin 136 136 136 408
ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH    

Nr programu:  741203/ODiDZ-OL/2017

       
Lp. Przedmioty zawodowe obowiązujące na turnusach dokształcania teoretycznego I stopień II stopień III stopień

Liczba godzin

w cyklu kształcenia

4 tyg. 4 tyg. 4 tyg.
1 Bezpieczeństwo i higiena pracy 16 0 0 16
2 Kompetencje personalne i społeczne 16 0 0 16
3 Podstawy konstrukcji maszyn 20 20 0 40
4 Rysunek techniczny 16 0 0 16
5 Budowa pojazdów samochodowych 16 16 16 48
6 Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów 0 52 68 120
7 Elektrotechnika i elektronika 52 24 20 96
8 Przepisy ruchu drogowego w zakresie kategorii B 0 24 0 24
9 Działalność gospodarcza 0 0 16 16
10 Język obcy zawodowy 0 0 16 16
Łączna liczba godzin 136 136 136 408
ELEKTRYK         
Nr programu:  741103/ODiDZ-OL/2017        
Lp. Przedmioty zawodowe obowiązujące na turnusach dokształcania teoretycznego I stopień II stopień III stopień

Liczba godzin

w cyklu kształcenia

4 tyg. 4 tyg. 4 tyg.
1 Bezpieczeństwo i higiena pracy 16 0 0 16
2 Kompetencje personalne i społeczne 0 16 0 16
3 Elektrotechnika i elektronika 104 0 0 104
4 Maszyny  elektryczne 0 36 28 64
5 Urządzenia elektryczne 0 28 16 44
6 Instalacje elektryczne 16 56 60 132
7 Działalność gospodarcza 0 0 16 16
8 Język obcy zawodowy 0 0 16 16
Łączna liczba godzin 136 136 136 408
CUKIERNIK        
Nr programu:  751201/ODiDZ-OL/2017        
Lp. Przedmioty zawodowe obowiązujące na turnusach dokształcania zawodowego I stopień II stopień III stopień

Liczba godzin

w cyklu kształcenia

4 tyg. 4 tyg. 4 tyg.
1 Bezpieczeństwo i higiena pracy 16 0 0 16
2 Kompetencje personalne i społeczne 0 16 0 16
3 Technika w produkcji cukierniczej 40 40 0 80
4 Technologie produkcji cukierniczej 80 80 104 264
5 Działalność gospodarcza 0 0 16 16
6 Język obcy zawodowy 0 0 16 16
Łączna liczba godzin 136 136 136 408
KUCHARZ        
Nr programu:  512001/ODiDZ-OL/2017        
Lp. Przedmioty zawodowe obowiązujące na turnusach dokształcania teoretycznego I stopień II stopień III stopień Liczba godzin w cyklu kształcenia
4 tyg. 4 tyg. 4 tyg.
1 Bezpieczeństwo i higiena pracy 16 0 0 16
2 Kompetencje personalne i społeczne 0 16 0 16
3 Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii 40 40 0 80
4 Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem 80 80 104 264
5 Działalność gospodarcza 0 0 16 16
6 Język obcy zawodowy 0 0 16 16

Łączna liczba godzin

136 136 136 408
PIEKARZ        
Nr programu:  751204/ODiDZ-OL/2017        
Lp. Przedmioty zawodowe obowiązujące     na turnusach dokształcania teoretycznego

I

stopień

II stopień III stopień Liczba godzin w cyklu kształcenia
4 tyg. 4 tyg. 4 tyg.
1 Bezpieczeństwo i higiena pracy 16 0 0 16
2 Kompetencje personalne i społeczne 0 16 0 16
3 Technika w produkcji piekarskiej 40 40 0 80
4 Technologie produkcji piekarskiej 80 80 104 264
5 Działalność gospodarcza 0 0 16 16
6 Język obcy zawodowy 0 0 16 16
Łączna liczba godzin 136 136 136 408
WĘDLINIARZ    
Nr programu:  751107 / ODiDZ-OL /2017        
Lp. Przedmioty zawodowe obowiązujące    na turnusach dokształcania teoretycznego

I

 stopień

II stopień III stopień

Liczba godzin

w cyklu kształcenia

4 tyg. 4 tyg. 4 tyg.
1 Bezpieczeństwo i higiena pracy 16 0 0 16
2 Kompetencje personalne i społeczne 0 16 0 16
3 Technika w przetwórstwie mięsa 40 40 0 80
4 Technologie produkcji przetworów mięsnych i tłuszczowych 80 80 104 264
5 Działalność gospodarcza 0 0 16 16
6 Język obcy zawodowy 0 0 16 16
Łączna liczba godzin 136 136 136 408
SPRZEDAWCA        
Nr programu:  522301/ODiDZ-OL/2017        
Lp. Przedmioty zawodowe obowiązujące    na turnusach dokształcania teoretycznego

I

stopień

II stopień III stopień

Liczba godzin

w cyklu kształcenia

4 tyg. 4 tyg. 4 tyg.
1 Bezpieczeństwo i higiena pracy 16 0 0 16
2 Kompetencje personalne i społeczne 0 16 0 16
3 Towar jako przedmiot handlu 32 44 16 92
4 Organizacja i techniki sprzedaży 72 40  0 112
5 Obsługa klientów  0 20 88 108
6 Działalność gospodarcza  0  0 16 16
7 Język obcy zawodowy 16 16 16 48
Łączna liczba godzin 136 136 136 408
MAGAZYNIER - LOGISTYK
Nr programu: 432106/ODiDZ-OL/2017        
Lp. Przedmioty zawodowe obowiązujące na turnusach dokształcania teoretycznego I stopień II stopień III stopień

Liczba godzin

 w cyklu kształcenia

4 tyg. 4 tyg. 4 tyg.
1 Bezpieczeństwo i higiena pracy 16 0 0 16
2 Kompetencje personalne i społeczne 0 16 0 16
3 Gospodarka magazynowa 36 28 52 116
4 Magazyny przyprodukcyjne 84 28 0 112
5 Magazyny dystrybucyjne  0 64 52 116
6 Działalność gospodarcza 0 16 16
7 Język angielski zawodowy  0 0 16 16
Łączna liczba godzin 136 136 136 408
STOLARZ        
Nr programu:  752205/ODiDZ-OL/2017        
Lp. Przedmioty zawodowe obowiązujące na turnusach dokształcania teoretycznego

I

 stopień

II stopień III stopień

Liczba godzin

w cyklu kształcenia

4 tyg. 4 tyg. 4 tyg.
1 Bezpieczeństwo i higiena pracy 16 0 0 16
2 Kompetencje personalne i społeczne 0 16 0 16
3 Rysunek techniczny 40  0  0 40
4 Technologia stolarstwa 60 60 40 160
5 Podstawy obróbki ręcznej i maszynowej drewna 20 32 40 92
6 Naprawa, konserwacja wyrobów stolarskich 28 24 52
7 Działalność gospodarcza 16 16
8 Język obcy zawodowy 16 16
Łączna liczba godzin 136 136 136 408
MONTER SIECI I  INSTALACJI SANITARNYCH  
Nr programu:    712618/ODiDZ-OL/2017          
Lp. Przedmioty zawodowe obowiązujące     na turnusach dokształcania teoretycznego I stopień II stopień III stopień Razem godzin w cyklu kształcenia
4 tyg. 4 tyg. 4 tyg.
1 Bezpieczeństwo i higiena pracy 16 0 0 16
2 Kompetencje personalne i społeczne 0 16 0 16
3 Podstawy budownictwa 32  0 32
4 Rysunek techniczny 24 24  0 48
5 Technologia sieci i instalacji sanitarnych 64 96 104 264
6 Działalność gospodarcza  0  0 16 16
7 Język obcy zawodowy  0 16 16
Razem godzin 136 136 136 408
MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH  W BUDOWNICTWIE
Nr programu: 712905/ODiDZ-OL/2017          
Lp. Przedmioty zawodowe obowiązujące     na turnusach dokształcania teoretycznego I stopień II stopień III stopień Razem godzin w cyklu kształcenia  
4 tyg. 4 tyg. 4 tyg.  
1 Bezpieczeństwo i higiena pracy 16 0 0 16
2 Kompetencje personalne i społeczne 0 16 0 16
3 Podstawy budownictwa 28 28 56
4 Rysunek budowlany 32 44 60 136
5 Technologia robót wykończeniowych 60 48 44 152
8 Język obcy zawodowy 16 16  
9 Działalność gospodarcza 16 16
Łączna liczba godzin 136 136 136 408  
LAKIERNIK      
  Nr programu: 713201/ODiDZ-OL/2017        
Lp. Przedmioty zawodowe obowiązujące na turnusach dokształcania teoretycznego I stopień II stopień III stopień

Liczba godzin

 w cyklu kształcenia

4 tyg. 4 tyg. 4 tyg.
1 Bezpieczeństwo i higiena pracy 16 0 0 16
2 Kompetencje personalne i społeczne 0 16 0 16
3 Podstawy konstrukcji maszyn 92 0 0 92
4 Podstawy technik wytwarzania 0 44 104 148
5 Technologia prac lakierniczych 28 76 0 104
6 Działalność gospodarcza 0 0 16 16
7 Język obcy zawodowy 0 0 16 16
Łączna liczba godzin 136 136 136 408
OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH    
Nr programu:  722307/ODiDZ-OL/2017        
Lp. Przedmioty zawodowe obowiązujące   na turnusach dokształcania teoretycznego

I

stopień

II stopień III stopień

Liczba godzin

w cyklu kształcenia

4 tyg. 4 tyg. 4 tyg.
1 Bezpieczeństwo i higiena pracy 16 0 0 16
2 Kompetencje personalne i społeczne 0 16 0 16
3 Podstawy elektrotechniki i elektroniki 0 20 0 20
4 Podstawy konstrukcji maszyn 64 0 0 64
5 Podstawy technik wytwarzania 0 28 76 104
6 Technologia obróbki skrawaniem 56 72 28 156
7 Działalność gospodarcza 0 0 16 16
8 Język obcy zawodowy 0 0 16 16
Łączna liczba godzin 136 136 136 408
FRYZJER          
Nr programu:  514101/ODiDZ-OL/2017          
Lp. Przedmioty zawodowe obowiązujące na turnusach zawodowych I stopień II stopień III stopień Liczba godzin w cyklu kształcenia  
 
4 tyg. 4 tyg. 4 tyg.  
1 Bezpieczeństwo i higiena pracy 16 0 0 16  
2 Kompetencje personalne i społeczne 0 16 0 16  
3 Rysunek zawodowy 28  0 28  
4 Technologia fryzjerstwa 56 28 32 116  
5 Pielęgnacyjne zabiegi fryzjerskie 36 36 24 96  
6 Formowanie fryzur  0 28 24 52  
7 Koloryzowanie włosów  0 28 24 52  
8 Działalność gospodarcza 0 0 16 16  
9 Język obcy zawodowy 0 0 16 16  
Łączna liczba godzin 136 136 136 408  
FOTOGRAF        
Nr programu:  343101/ODiDZ-OL/2017        
Lp. Przedmioty zawodowe obowiązujące na turnusach dokształcania teoretycznego I stopień II stopień III stopień Liczba godzin w cyklu kształcenia
4 tyg. 4 tyg. 4 tyg.
1 Bezpieczeństwo i higiena pracy 16 0 0 16
2 Kompetencje personalne i społeczne 0 16 0 16
3 Teoria obrazu fotograficznego 88 72 56 216
4 Urządzenia i sprzęt w fotografii 32 32 48 112
5 Estetyka fotografii 0 16 0 16
6 Działalność gospodarcza 0 0 16 16
7 Język obcy zawodowy 0 0 16 16
Łączna liczba godzin 136 136 136 408

 

ŚLUSARZ  NR PROGRAMU: 722204/ODiDZ-OL/2017

 

 

 

 

 

Lp.

Przedmioty zawodowe obowiązujące na turnusach dokształcania teoretycznego

I stopień

II stopień

III stopień

Liczba godzin w cyklu kształcenia

4 tyg.

4 tyg.

4 tyg.

1

Bezpieczeństwo i higiena pracy

16

0

0

16

2

Kompetencje personalne i społeczne

0

16

0

16

3

Podstawy konstrukcji maszyn

24

52

0

76

4

Podstawy technik wytwarzania

48

40

40

128

5

Technologia napraw elementów maszyn i urządzeń

48

28

64

140

6

Działalność gospodarcza w branży mechanicznej

0

0

16

16

7

Język obcy w branży mechanicznej

0

0

16

16

Łączna liczba godzin

136

136

136

408

 

 

Ramowe plany nauczania, dla powyższych zawodów, zostały opracowane  na podstawie aktów prawnych:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. 2017 r. poz. 703),

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017r.  w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. 2017 r. poz. 860),

Siatki godzin dla zawodów realizowanych w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego dostosowano do powyższych Rozporządzeń wykorzystując przykładowe plany realizacji kształcenia zawodowego w zawodach, opublikowanych przez ORE na stronach internetowych www.ore.edu.pl