Kursy 2019/2020

foto1
Zapraszamy do Zespołu Placówek Oświatowych w Olkuszu
foto1
Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego
foto1
Nowoczesne pracownie szkoleniowe
foto1
Bursa Szkolna
foto1
Sale konferencyjne

 

OFERTA KSZTAŁCENIA UCZNIÓW KLAS WIELOZAWODOWYCH

BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

W ROKU SZKOLNYM 2019/20

NA TURNUSACH DOKSZTAŁCANIA TEORETYCZNEGO

W ZAKRESIE DANEGO ZAWODU

 

 

 

Dla uczniów klas zasadniczych wielozawodowych nauka na kursie zawodowym trwa 4 tygodnie przy 34 godzinach zajęć tygodniowo, co daje za kurs 136 godzin zajęćw cyklu nauki przedmiotów zawodowych na danym kursie.

Kształcenie jest zgodne z aktualnymi programami nauczania dla tego typu klas, co do nauczanych przedmiotów, ilości godzin zajęć i zakresu materiału nauczania. Programy nauczania dostosowane do czasu trwania kursów zawodowych zgodnie z założeniami przedstawionymi przez KOWEZiU i aktualnie obowiązujących Rozporządzeń MEN w sprawie kształcenia zawodowego w Centrach Kształcenia Zawodowego.

 

Proponujemy Państwu kształcenie młodzieży klas I, II i III wielozawodowych w następujących zawodach (z podaniem symbolu cyfrowego zawodu):

 

Dla klas wielozawodowych stopień III (zawody wg klasyfikacji obowiązującej od 01.09.2012 r. dla stopnia III oraz obowiązującej od 01.09.2017 r. dla stopnia I i II Branżowej Szkoły I Stopnia):

 

 1. Blacharz samochodowy – 721306
 2. Cukiernik – 751201
 3. Elektromechanik – 741201
 4. Elektromechanik pojazdów samochodowych – 741203
 5. Elektryk – 741103*
 6. Fotograf - 343101
 7. Fryzjer – 514101
 8. Kierowca – mechanik - 833201
 9. Kucharz – 512001
 10. Lakiernik – 713201
 11. Mechanik pojazdów samochodowych – 723103
 12. Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych – 712616*
 13. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – 712905**
 14. Murarz – tynkarz – 711202*
 15. Operator obrabiarek skrawających - 722307
 16. Piekarz – 751204
 17. Sprzedawca – 522301
 18. Stolarz – 752205
 19. Ślusarz - 722204
 20. Wędliniarz – 751107
 21. Magazynier logistyk - 432106 (nowy zawód od 01.09.2017)
 22. Monter sieci i instalacji sanitarnych - 712618 (nowy zawód od 01.09.2017)

Uwaga

Zawody z *, to zawody z dwoma kwalifikacjami K1 i K2, zawody z **, to zawody
z trzema kwalifikacjami K1, K2 i K3 (dotyczy tylko stopnia II i III).

           

Organizujemy również kształcenie dla zwodów, które nie zostały wymienione wyżej, jeżeli istnieje możliwość zorganizowania grupy kursowej.

 

Pomagamy w kierowaniu uczniów do CKZ prowadzących naukę w zawodach unikalnych lub o małej liczbie uczniów skierowanych do kształcenia (tzw. kształcenie centralne).

 

            Przedstawiamy kalkulację kształcenia i opieki ucznia na kursie, w zakresie opłat płaconych przez organ prowadzący Szkołę lub Szkołę macierzystą ucznia oraz przez samego ucznia:

 

I. KOSZTY KSZTAŁCENIA I OPIEKI UCZNIA (Płacone przez organ prowadzący Szkołę lub Szkołę) za kurs od ucznia wynoszą 590,00 ZŁ. (wg stawek na 13.01.2020 r.).

 

II. KOSZTY POBYTU UCZNIA W BURSIE PODCZAS TRWANIA KURSU

 1. KOSZT ZAKWATEROWANIA UCZNIA NA KURSIE

za kurs wynosi 140,00 ZŁ. (wg stawek na 13.01.2020r.).

 

 1. KOSZT WYŻYWIENIA UCZNIA NA KURSIE:18,00 zł za dzień (wg stawek na 13.01.2020r.).

 

 1. Młodzież przy kwaterowaniu do bursy wpłaca KAUCJĘ ZWROTNA na pokrycie ewentualnych zniszczeń w wysokości 100,00 zł., kaucja jest rozliczana na koniec kursu przy wykwaterowaniu mieszkańca bursy.

 

            Zmiana powyższych stawek może nastąpić w przypadku zmiany wynagrodzeń nauczycieli lub wzrostu kosztów mediów, cen zakupu surowców i produktów spożywczych.

 

            Dla młodzieży mieszkającej w czasie kursu zawodowego w Bursie, proponujemy następujące dodatkowe, bezpłatne, zajęcia:

 • Sportowe na sali gimnastycznej (wymagany strój gimnastyczny),
 • Sportowe na krytym basenie (wymagany strój kąpielowy i czepek),
 • W pracowni internetowej,
 • Wycieczki turystyczne po Olkuszu i regionie Jury Krakowsko Częstochowskiej,
 • Zabawy i dyskoteki,
 • Zajęcia o charakterze kulturalnym.

 

Młodzież mieszkająca w Bursie ma zapewnioną stałą opiekę wychowawczą przez 24 godziny na dobę, istnieje możliwość pozostawania w Bursie również w okresie sobotnio niedzielnym w wybranych okresach (max 2 soboty/niedziele w czasie trwania kursu). Młodzież do zakwaterowania w Bursie musi posiadać dowód osobisty lub legitymację szkolną i wypełnione druki: Oświadczenia przez Szkołę i rodziców (opiekunów), Oświadczenie o wyjazdach indywidualnych i Oświadczenie o podawaniu leków.

 

            Więcej informacji dotyczących kształcenia, programów nauczania, warunków zakwaterowania można otrzymać kontaktując się bezpośrednio z Ośrodkiem.

 

            Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani naszą ofertą, prosimy o przesłanie wykazu uczniów z klas II i III wielozawodowych przeznaczonych do kształcenia w naszym Centrum, może być e-mailem lub faksem, najpóźniej do dnia 20.05.2019 r. Więcej informacji możecie Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej www.zpo.olkusz.pl.

 

            Wykazy młodzieży z klas pierwszych prosimy przesłać do dnia 25.09.2019 r.

 

Kursy stopnia pierwszego (dla klas pierwszych) rozpoczynać się będą, w większości, w drugim semestrze roku szkolnego 2019/2020).

 

W celu ograniczenia kosztów ponoszonych przez Szkoły i CKZ prosimy o przesyłanie korespondencji (zgłoszenia na kurs, skierowania na kurs itp.) na e-maila Centrum.