O Zespole Placówek Oświatowych

foto1
Zapraszamy do Zespołu Placówek Oświatowych w Olkuszu
foto1
Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego
foto1
Nowoczesne pracownie szkoleniowe
foto1
Bursa Szkolna
foto1
Sale konferencyjne

 Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach oświatowych 

przedłużone do 07 czerwca br.

 

 


        Uczniowie rozpoczynający Turnus teoretycznego dokształcania młodocianych pracowników w terminie: 25.05.2020 - 19.06.2020 proszeni są o zapoznanie się z zamieszczonym komunikatem w zakładce Materiały dla kursu 25.05.2020 - 19.06.2020 (po lewej stronie menu) dla odpowiedniego zawodu
oraz przesłanie danych osobowych według zamieszczonego tam wzoru.

      Prosimy wszystkich uczniów o systematyczne sprawdzanie na naszej stronie internetowej, publikowanych materiałów dla danego zawodu z poszczególnych przedmiotów.

 

 

Zespół Placówek Oświatowych w Olkuszu
 

W skład Zespołu Placówek Oświatowych wchodzą:

1. Bursa Szkolna

Placówka przeznaczona dla młodzieży kształcącej się poza miejscem stałego zamieszkania

2. Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 2

Placówka prowadzi dokształcanie młodocianych pracowników - uczniów klas wielozawodowych z przedmiotów zawodowych na turnusach cztero tygodniowych

3. Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Jura"

Celem Schroniska jest zapewnienie tanich, o dobrym standardzie, miejsc noclegowych dla szkolnych wycieczek oraz w miarę wolnych miejsc dla pozostałych osób. Schronisko jest czynne cały rok.