O Zespole Placówek Oświatowych

foto1
Zapraszamy do Zespołu Placówek Oświatowych w Olkuszu
foto1
Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego
foto1
Nowoczesne pracownie szkoleniowe
foto1
Bursa Szkolna
foto1
Sale konferencyjne

             Nauka zdalna i hybrydowa dla uczniów szkół ponadpodstawowych - zmiany w funkcjonowaniu szkół od poniedziałku 19 października 2020 r.

Ogłoszenie dyrektora ZPO o nauce zdalnej w CKZ Nr 2 OGŁOSZENIE

Grafika z napisem do 8 listopada zawieszone zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych
 https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne

 

Zarządzenie dyrektora ZPO w sprawie procedury funkcjonowania CKZ Nr 2 w okresie pandemii

Zarządzenie dyrektora ZPO w sprawie procedury funkcjonowania Bursy Szkolnej w okresie pandemii

Zalecenia dla mieszkańców Bursy Szkolnej w Olkuszu

ANKIETA WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI DO BURSY SZKOLNEJ W OLKUSZU

 

 Bezpieczny powrót do szkoły - poradnik dla rodzica  

https://www.gov.pl/attachment/2257942f-85b3-45d2-a6c9-1840bfbeb098

Bezpieczny powrót do szkoły  - poradnik dla ucznia  

https://www.gov.pl/attachment/2257942f-85b3-45d2-a6c9-1840bfbeb098

 

 

Zespół Placówek Oświatowych w Olkuszu
 

W skład Zespołu Placówek Oświatowych wchodzą:

1. Bursa Szkolna

Placówka przeznaczona dla młodzieży kształcącej się poza miejscem stałego zamieszkania

2. Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 2

Placówka prowadzi dokształcanie młodocianych pracowników - uczniów klas wielozawodowych z przedmiotów zawodowych na turnusach cztero tygodniowych

3. Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Jura"

Celem Schroniska jest zapewnienie tanich, o dobrym standardzie, miejsc noclegowych dla szkolnych wycieczek oraz w miarę wolnych miejsc dla pozostałych osób. Schronisko jest czynne cały rok.